Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 39.107 Lượng -3.911,35 -9,25 %
1.042,87 Gram -104,30
32.437 Ounce -3.244,18
1.042.866 Kilo -104.302,68