Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Leu Moldova (MDL)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Leu Moldova (MDL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 39.107 Lượng 1.157,88 3,11 %
1.042,87 Gram 30,88
32.437 Ounce 960,38
1.042.866 Kilo 30.876,80