Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 39.107 Lượng 646,43 1,71 %
1.042,87 Gram 17,24
32.437 Ounce 536,17
1.042.866 Kilo 17.238,15