Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 125.719 Lượng 43.015,97 53,34 %
3.352,51 Gram 1.147,09
104.275 Ounce 35.678,57
3.352.513 Kilo 1.147.092,61