Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.233.944 Lượng 300.056,56 7,78 %
112.905 Gram 8.001,51
3.511.743 Ounce 248.874,72
112.905.165 Kilo 8.001.508,21