Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.233.944 Lượng 77.802,03 1,91 %
112.905 Gram 2.074,72
3.511.743 Ounce 64.531,03
112.905.165 Kilo 2.074.720,67