Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 4.209.796 Lượng 308.180,57 7,90 %
112.261 Gram 8.218,15
3.491.714 Ounce 255.612,99
112.261.228 Kilo 8.218.148,47