Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 4.209.796 Lượng 1.220.821,25 40,84 %
112.261 Gram 32.555,23
3.491.714 Ounce 1.012.580,94
112.261.228 Kilo 32.555.233,24