Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 17.313 Lượng 326,38 1,92 %
461,67 Gram 8,70
14.360 Ounce 270,70
461.673 Kilo 8.703,34