Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 19.696 Lượng 662,39 3,53 %
525,24 Gram 17,66
16.337 Ounce 549,40
525.237 Kilo 17.663,74