Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 16.300 Lượng -839,16 -4,98 %
434,68 Gram -22,38
13.520 Ounce -696,02
434.679 Kilo -22.377,58