Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
23/03/23 2.476.603 Lượng 237.401,89 10,60 %
66.043 Gram 6.330,72
2.054.159 Ounce 196.907,31
66.042.750 Kilo 6.330.717,18