Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 2.025.520 Lượng 338.275,91 20,05 %
54.014 Gram 9.020,69
1.680.019 Ounce 280.574,85
54.013.863 Kilo 9.020.690,87