Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Peso Mexico (MXN)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Peso Mexico (MXN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 40.156 Lượng 12.279,78 44,24 %
1.070,83 Gram 327,46
33.306 Ounce 10.185,17
1.070.827 Kilo 327.460,78