Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 9.535,83 Lượng 238,30 2,56 %
254,29 Gram 6,35
7.909,26 Ounce 197,66
254.289 Kilo 6.354,79