Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Ringgit Malaysia (MYR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 9.673,57 Lượng 809,39 9,13 %
257,96 Gram 21,58
8.023,51 Ounce 671,33
257.962 Kilo 21.583,83