Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 9.205,31 Lượng -313,53 -3,34 %
245,47 Gram -8,36
7.635,12 Ounce -260,05
245.475 Kilo -8.360,81