Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 9.205,31 Lượng 2.509,41 38,22 %
245,47 Gram 66,92
7.635,12 Ounce 2.081,37
245.475 Kilo 66.917,55