Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Namibia (NAD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Namibia (NAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 35.952 Lượng 1.747,30 5,11 %
958,72 Gram 46,59
29.819 Ounce 1.449,26
958.719 Kilo 46.594,64