Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Namibia (NAD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Namibia (NAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 45.855 Lượng 2.270,48 5,21 %
1.222,80 Gram 60,55
38.033 Ounce 1.883,19
1.222.797 Kilo 60.546,07