Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Namibia (NAD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Namibia (NAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 35.484 Lượng 532,05 1,52 %
946,24 Gram 14,19
29.431 Ounce 441,29
946.242 Kilo 14.187,96