Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đô la Namibia (NAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đô la Namibia (NAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 35.848 Lượng 4.393,69 13,97 %
955,95 Gram 117,17
29.733 Ounce 3.644,24
955.953 Kilo 117.165,08