Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Naira Nigeria (NGN)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Naira Nigeria (NGN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 893.599 Lượng 15.121,17 1,72 %
23.829 Gram 403,23
741.174 Ounce 12.541,90
23.829.296 Kilo 403.231,29