Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Naira Nigeria (NGN)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Naira Nigeria (NGN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 871.159 Lượng -13.554,64 -1,56 %
23.231 Gram -361,46
722.562 Ounce -11.242,57
23.230.905 Kilo -361.457,08