Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng tính theo Cordoba Nicaragua (NIO) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Vàng theo Cordoba Nicaragua (NIO) - Tháng Giêng 2021

 Giá Vàng (Giá/lượng)Giá Vàng (Giá/gram)
01/01/2180.4392.145,03
04/01/2181.9402.185,07
05/01/2181.8492.182,63
06/01/2180.6792.151,45
07/01/2180.3312.142,15
08/01/2177.8872.076,98
11/01/2177.5842.068,90
12/01/2177.6032.069,41
13/01/2177.5522.068,06
14/01/2177.5872.068,98
15/01/2177.0952.055,88
18/01/2177.1052.056,14
19/01/2177.0732.055,28
20/01/2178.7582.100,21
21/01/2178.5162.093,76
22/01/2178.0942.082,52
25/01/2178.1742.084,65
26/01/2177.7562.073,50
27/01/2177.6362.070,30
28/01/2177.4112.064,28
29/01/2177.6842.071,58