Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
23/03/23 24.998 Lượng 2.200,95 9,65 %
666,61 Gram 58,69
20.734 Ounce 1.825,52
666.609 Kilo 58.691,99