Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 21.003 Lượng -144,52 -0,68 %
560,09 Gram -3,85
17.421 Ounce -119,87
560.091 Kilo -3.853,78