Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 25.637 Lượng 228,95 0,90 %
683,64 Gram 6,11
21.264 Ounce 189,90
683.643 Kilo 6.105,45