Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 20.976 Lượng -647,74 -2,98 %
559,35 Gram -17,27
17.398 Ounce -537,25
559.352 Kilo -17.272,96