Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 30.682 Lượng 5.256,88 20,68 %
818,19 Gram 140,18
25.449 Ounce 4.360,19
818.193 Kilo 140.183,50