Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 20.976 Lượng 8.865,51 72,67 %
559,35 Gram 236,41
17.398 Ounce 7.353,28
559.352 Kilo 236.413,50