Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Nepal (NPR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Nepal (NPR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 271.128 Lượng 5.785,90 2,18 %
7.230,08 Gram 154,29
224.881 Ounce 4.798,97
7.230.079 Kilo 154.290,60