Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Nepal (NPR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Nepal (NPR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 326.440 Lượng 11.132,67 3,58 %
8.705,08 Gram 296,87
270.758 Ounce 9.233,73
8.705.076 Kilo 296.871,20