Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rupee Nepal (NPR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rupee Nepal (NPR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 271.814 Lượng 18.262,53 7,20 %
7.248,38 Gram 487,00
225.450 Ounce 15.147,42
7.248.381 Kilo 487.000,86