Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Rupee Nepal (NPR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Rupee Nepal (NPR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 271.814 Lượng 1.617,35 0,60 %
7.248,38 Gram 43,13
225.450 Ounce 1.341,47
7.248.381 Kilo 43.129,32