Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la New Zealand (NZD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la New Zealand (NZD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 3.429,07 Lượng 39,26 1,16 %
91,442 Gram 1,05
2.844,16 Ounce 32,56
91.442 Kilo 1.046,91