Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la New Zealand (NZD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la New Zealand (NZD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.447,36 Lượng 12,13 0,35 %
91,930 Gram 0,32
2.859,33 Ounce 10,06
91.930 Kilo 323,40