Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rial Oman (OMR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rial Oman (OMR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 830,85 Lượng 43,74 5,52 %
22,156 Gram 1,17
689,13 Ounce 36,28
22.156 Kilo 1.166,31