Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rial Oman (OMR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rial Oman (OMR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 775,84 Lượng -49,30 -6,07 %
20,689 Gram -1,31
643,50 Ounce -40,89
20.689 Kilo -1.314,70