Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Rial Oman (OMR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Rial Oman (OMR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 775,84 Lượng -104,22 -12,02 %
20,689 Gram -2,78
643,50 Ounce -86,44
20.689 Kilo -2.779,15