Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rial Oman (OMR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rial Oman (OMR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 775,84 Lượng 160,47 26,64 %
20,689 Gram 4,28
643,50 Ounce 133,10
20.689 Kilo 4.279,16