Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Balboa Panama (PAB)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Balboa Panama (PAB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.015,00 Lượng -270,15 -12,00 %
53,733 Gram -7,20
1.671,29 Ounce -224,07
53.733 Kilo -7.204,12