Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Nuevo sol Peru (PEN)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Nuevo sol Peru (PEN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 8.353,48 Lượng 212,13 2,61 %
222,76 Gram 5,66
6.928,59 Ounce 175,94
222.759 Kilo 5.656,75