Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Nuevo sol Peru (PEN)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Nuevo sol Peru (PEN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 8.247,78 Lượng 99,91 1,23 %
219,94 Gram 2,66
6.840,92 Ounce 82,87
219.941 Kilo 2.664,19