Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Nuevo sol Peru (PEN)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Nuevo sol Peru (PEN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 8.247,78 Lượng -517,96 -5,91 %
219,94 Gram -13,81
6.840,92 Ounce -429,61
219.941 Kilo -13.812,29