Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Nuevo sol Peru (PEN)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Nuevo sol Peru (PEN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 8.247,78 Lượng 3.269,97 65,69 %
219,94 Gram 87,20
6.840,92 Ounce 2.712,20
219.941 Kilo 87.199,14