Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/05/24 169.794 Lượng 33.614,78 24,68 %
4.527,84 Gram 896,39
140.831 Ounce 27.880,97
4.527.835 Kilo 896.394,00