Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 118.220 Lượng 7.728,85 7,08 %
3.152,53 Gram 206,10
98.055 Ounce 6.410,51
3.152.529 Kilo 206.102,61