Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 161.646 Lượng 41.651,37 34,71 %
4.310,57 Gram 1.110,70
134.074 Ounce 34.546,73
4.310.571 Kilo 1.110.703,22