Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 161.646 Lượng 81.191,55 100,92 %
4.310,57 Gram 2.165,11
134.074 Ounce 67.342,38
4.310.571 Kilo 2.165.107,91