Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 118.220 Lượng 37.551,00 47,37 %
3.152,53 Gram 1.001,36
98.055 Ounce 31.145,78
3.152.529 Kilo 1.001.360,06