Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 473.922 Lượng 40.701,66 9,38 %
12.638 Gram 1.085,38
393.083 Ounce 33.759,02
12.637.926 Kilo 1.085.377,63