Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 694.939 Lượng 24.195,57 3,65 %
18.532 Gram 645,22
576.400 Ounce 20.068,44
18.531.694 Kilo 645.215,20