Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 777.724 Lượng 95.334,76 13,97 %
20.739 Gram 2.542,26
645.064 Ounce 79.073,13
20.739.294 Kilo 2.542.260,21