Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 472.801 Lượng 12.907,94 2,81 %
12.608 Gram 344,21
392.153 Ounce 10.706,18
12.608.025 Kilo 344.211,74