Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 682.390 Lượng 275.808,90 67,84 %
18.197 Gram 7.354,90
565.992 Ounce 228.763,09
18.197.070 Kilo 7.354.904,03