Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 463.780 Lượng 91.591,70 24,61 %
12.367 Gram 2.442,45
384.671 Ounce 75.968,54
12.367.470 Kilo 2.442.445,26