Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
23/03/23 679.149 Lượng 491.471,63 261,87 %
18.111 Gram 13.105,91
563.304 Ounce 407.639,37
18.110.650 Kilo 13.105.910,11