Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/05/24 812.937 Lượng 578.951,09 247,43 %
21.678 Gram 15.438,70
674.271 Ounce 480.197,12
21.678.316 Kilo 15.438.695,86