Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 463.780 Lượng 300.682,77 184,36 %
12.367 Gram 8.018,21
384.671 Ounce 249.394,12
12.367.470 Kilo 8.018.207,29