Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Rupee Pakistan (PKR)

Giá Vàng gần đây theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 686.604 Lượng -8.334,77 -1,20 % 683.685 696.620
18.309 Gram -222,26 18.232 18.577
569.487 Ounce -6.913,08 567.066 577.795
18.309.434 Kilo -222.260,58 18.231.591 18.576.535