Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Złoty Ba Lan (PLN)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Złoty Ba Lan (PLN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 9.900,88 Lượng 56,66 0,58 %
264,02 Gram 1,51
8.212,05 Ounce 46,99
264.023 Kilo 1.510,91