Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Złoty Ba Lan (PLN)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Złoty Ba Lan (PLN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 9.738,43 Lượng 37,64 0,39 %
259,69 Gram 1,00
8.077,31 Ounce 31,22
259.692 Kilo 1.003,62